Korowód z okazji Dnia Wiosny odbył się w 21.03.2018 r. Poszczególne klasy prezentowały się poprzez okrzyk, strój, wiersz bądź piosenkę. Miały też swój plakat.

                                                     

                                                                                                                                                       Marta Krumin