Podróże Misiołanków

W dniach 12-16.02.2018 dzieci z grupy 7 uczestniczyły w projekcie edukacyjnym „ Podróże Misiołanków ”.

Projekt ten  kształtuje świadomość, wzmacnia dobre postawy i zachowania wśród dzieci w wieku przedszkolnym, a tym samym bezpośrednio wpływa na ich zdrowie i bezpieczeństwo. Do naszego przedszkola przyjechał miś- tata Noteusz Łanek-policjant, który uczył nas bezpiecznego zachowania oraz unikania ryzykownych sytuacji w najbliższym otoczeniu.

Tata miś przypominał podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa drogowego, a także opowiedział więcej na temat swojej pracy oraz tego jak należy zachowywać się w sytuacjach trudnych np. zagrażających życiu. Przedszkolaki uważnie słuchały tego, co miał im do przekazania Noteusz i  bardzo cieszyły się z jego wizyty:)

Karina Rydosz