Przez ostatnie dni w naszej grupie tworzyliśmy z dziećmi wspólną pracę pt.: “ Zabawy na śniegu”. Powstawała ona w kilku etapach, w trakcie których wykorzystywane były elementy  metody Doroty Dziamskiej. Metoda ta polega na wykorzystaniu spontanicznej aktywności i radości dzieci na zajęciach.

Nasze dzieci, do rytmu utworów muzyki klasycznej, kreśliły kreski, najpierw w powietrzu, następnie pastelą na papierze. W trakcie takiej pracy synchronizujemy pracę mózgu i wspomagamy koncentrację.

Kolejnym etapem było przyklejanie na wspólny arkusz mniejszych prac dzieci oraz  ozdabianie plakatu śniegowymi płatkami i kulkami. Poprzez wspólną pracę tą metodą dzieci mogą rozwijać swoją sprawność grafomotoryczną, umiejętność współpracy oraz orientację przestrzenną.

Powstały w ten sposób plakat, to efekt pracy całej grupy, każde dziecko mogło doświadczyć poczucia sukcesu w pracy co umożliwia odreagowanie stresów spowodowanych niepowodzeniami i zwiększa wiarę we własne siły.

 

Judyta Zając