Ferie w przedszkolu

Podczas pobytu w przedszkolu dzieci spędziły czas feryjny bardzo ciekawie, pożytecznie,
twórczo, rekreacyjnie i wesoło.

Na bogaty program atrakcji złożyły się zajęcia plastyczne, zabawy sportowe, zabawy
konstrukcyjne klockami drewnianymi Linden, konkursy oraz zabawy na świeżym
powietrzu.

Karina Rydosz