SPRAWOZDANIE

Z PRZEGLĄDU PLASTYCZNEGO

MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

W dniach 06 – 22.XI,2017 na terenie Przedszkola nr 32 we Wrocławiu zorganizowany został przegląd plastyczny przeznaczony dla rodzin dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Przegląd miał charakter wewnątrz przedszkolny. Celem jego było zaproszenie do wspólnej zabawa dzieci i rodziców oraz kształtowanie inwencji
i wyobraźni twórczej.

Na konkurs wpłynęło 53 prace od 52 uczestników. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy.