W ramach poszerzania wiedzy w zakresie wydobywania surowców naturalnych , a także kontynuacji święta górników, czyli „Barbórki” w czwartek 14 grudnia uczniowie klasy „0” A gościli w swojej sali pracownika KGHM S.A. Henryka Dudziaka. Pan Henryk opowiedział szczegółowo o tym jak wydobywa się miedź i do czego się ją stosuje. Uczniowie mieli okazję obejrzeć rudę miedzi wydobytą prosto z ziemi, jak również przedmioty wykonane z miedzi, które przyniósł ze sobą nasz gość. Pan Henryk pokazał ciekawe filmy o tym jak „skok przez skórę” wprowadza adeptów tej trudnej sztuki zawodowej w górniczy stan. Obejrzeliśmy obchody górniczego święta zorganizowane w górniczym mieście, Głogowie, obejrzeliśmy pracę górników pod ziemią, metody wydobywania rudy miedzi, a takie pracę huty, w której to przetapia się miedź na wielkie sztaby. Uczniowie mieli okazję utrwalić wiedzę z zakresu części składowych munduru, a także kolorów górniczych pióropuszy. Na koniec wszyscy otrzymali upominki od Pana Henryka.

Krystyna Winnicka – Kowalska