Projekt wymiany pocztówkowej w gr. VII

Grupa 7 uczestniczy w projekcie wymiany pocztówkowej między przedszkolami na terenie całej Polski.
Celem programu jest wymiana pocztówek i listów z innymi przedszkolakami na terenie całego kraju.

Ideą wiodąca programu natomiast propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie
pocztówek i listów. Cele ogólne projektu to nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek
oświatowych, promowanie własnego regionu i przedszkola, poznawanie innych miejscowości oraz
kultury i tradycji ich mieszkańców oraz prezentowanie działań naszych przedszkolaków. Program ma
również na celu wzbogacenie słownika dziecka, kształtowanie spostrzegawczości i uwagi, doskonalenie
sprawności manualnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych.
W ramach programu wspólnie przygotowywaliśmy kartki, ozdabialiśmy je, adresowaliśmy koperty,
naklejaliśmy znaczki.
W naszej sali zawisła Pocztówkowa Mapa Polski, na której sukcesywnie dołączmy kolejne widokówki z
pozdrowieniami z całego kraju.
Nie możemy doczekać się kolejnych widokówek!

Karina Rydosz