W poniedziałek 4 grudnia uczniowie klasy „0” a oraz uczniowie klasy I „d” z okazji Barbórki spotkali się z przedstawicielem górnictwa panem Andrzejem Winnickim. Zajęcia, które odbywały się tego dnia w szkole w całości poświęcone były pracy górników, wydobywaniu węgla, pochodzeniu węgla oraz zastosowaniu go w życiu codziennym ludzi. Podczas warsztatów prowadzonych w klasach uczniowie zdobyli wiedzę, którą zaskoczyli zaproszonego gościa. Dowiedzieli się skąd pochodzi węgiel, obejrzeli skamieliny, poznali specyfikę pracy pod ziemią oglądając filmy dokumentalne. Zapoznali się również z charakterystycznymi cechami krajobrazu miast górniczych, mieli okazję dokładnie obejrzeć górniczy mundur, a także górniczą szablę, kord i liczne medale oraz ordery.

Cele ogólne:

  • Zapoznanie z wykorzystaniem węgla w życiu codziennym,
  • Zapoznanie dzieci z właściwościami węgla kamiennego,
  • rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów – górnika
  • budzenie szacunku do ważnej i niebezpiecznej pracy górnika
  • wzbogacenie słownictwa dzieci w wyrażenia związane z zawodem górnika, pracą w kopalni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Winnicka – Kowalska

Agnieszka Dziekan